NOTICE
通知
关于意林电子2015年清明节放假安排通知
发布于4 年前点击201次

 尊敬的客户:
         根据《国务院办公厅2015年部分节假日安排通知》,结合公司实际情况,清明节放假时间安排如下:
         放假时间:2015年4月4日(星期六)至4月6日(星期一)放假,共三天。2015年4月7日(星期二)正常上班。
         放假期间为了不影响贵公司的进出货物安排,如在节假期间有采购计划的客户请提前通知我们。非常感谢你们的配合!
         恭祝大家  节日快乐!
         特此通知!

意林电锁版权所有,邮箱:yli@yli.cn
粤ICP备11072083号
登录
注册