NOTICE
通知
关于意林电子2018年“元旦&春节”放假安排通知
发布于1 年前点击280次

  尊敬的客户:
         根据《国务院办公厅2018年部分节假日安排通知》的规定,并结合公司实际情况,现将“元旦、春节”放假安排如下:
         放假时间--元旦节:2017年12月30日至2018年01月01日放假,共3天。
                       春   节:2018年02月10日至2018年02月24日放假,共15天。
                                  2018年02月25日初十(星期日)正常上班。
         放假期间为了不影响贵公司的进出货物安排,如在节假期间有采购计划的客户请提前通知我们。非常感谢你们的配合!
         恭祝大家  元旦快乐、新年快乐!身体健康,阖家幸福!
         特此通知!

意林电锁版权所有,邮箱:yli@yli.cn
粤ICP备11072083号
登录
注册