NOTICE
通知
关于意林电子2021年“春节”放假安排通知
发布于2 个月前点击
尊敬的客户:
         根据《国务院办公厅2021年部分节假日安排通知》的规定,并结合公司实际情况,现将“春节”放假安排如下:
         放假时间-- 春   节: 2021年02月 06日至02月19日放假调休,共 14天, 
                                        2021年 02月20日(农历正月初九)正式上班。
         放假期间为了不影响贵公司的进出货物安排,如在节假期间有采购计划的客户请提前通知我们。非常感谢你们的配合!
         恭祝大家  新年快乐, 万事如意!身体健康,阖家幸福!
         特此通知! 
意林电锁版权所有,邮箱:yli@yli.cn
粤ICP备11072083号
登录
注册